Polityka RODO

INFORMACJA O ZGODNOŚCI Z RODO

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ I WIELKIEJ BRYTANII

Niniejsze powiadomienie ma na celu dostarczenie informacji o tym, w jaki sposób RECMALabs.com („Firma”) gromadzi, wykorzystuje i rozpowszechnia informacje, które zbieramy od Ciebie. Nic w tym powiadomieniu nie powinno być interpretowane jako zmieniające, modyfikujące, zastępujące lub w inny sposób wpływające na warunki jakichkolwiek transakcji między Tobą a Firmą, z wyjątkiem sytuacji, w których takie warunki są niezgodne z Ogólnymi przepisami o ochronie danych Unii Europejskiej i równoważnych przepisów Wielkiej Brytanii i innych właściwych jurysdykcji (łącznie „RODO”) te warunki są NIEWAŻNE.

Firma gromadzi pewne informacje od Ciebie i o Tobie. Niniejsze powiadomienie wyjaśni, czym są te informacje, w jaki sposób są one wykorzystywane, jakie osoby trzecie je otrzymują oraz w jaki sposób możesz poinstruować Spółkę, aby nie gromadziła, nie zatrzymywała ani nie wykorzystywała niektórych z tych informacji, a także w jaki sposób poinstruować nas, abyśmy usunęli te informacje z akta własne Spółki. Zobacz poniżej: Jakie dane osobowe zbieramy od CiebieJakie dane nieosobowe zbieramy na Twój temat, A Lista stron trzecich, które otrzymują informacje, które nam przekazujesz wraz z ich danymi kontaktowymi, I Instrukcje dotyczące korzystania z prawa do polecenia nam zapomnienia informacji.

Jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie

 • Wszelkie informacje wprowadzone w dowolnym polu tekstowym na dowolnej stronie internetowej w domenie https://RECMALabs.com/ ("Witryna") będą gromadzone przez Spółkę do użytku wewnętrznego, chyba że w niniejszym powiadomieniu zaznaczono inaczej.
 • Informacje, które wprowadzasz do Serwisu w momencie zakładania konta, zostaną wykorzystane do stworzenia dla Ciebie profilu klienta, z wyjątkiem hasła. Obejmuje to wszelkie informacje podane podczas tworzenia konta, w tym adres e-mail i inne dane kontaktowe, imię i nazwisko, nazwę użytkownika i dane adresowe. Spółka prowadzi ewidencję swoich profili klientów w celu ułatwienia realizacji transakcji, umożliwienia klientom szybkiego lub automatycznego logowania, w celu zliczenia liczby profili klientów oraz aby Strona internetowa i Spółka mogły zapamiętać te informacje na potrzeby przyszłych zamówień i wizyt w Strona internetowa. W każdej chwili możesz zmienić te informacje w ustawieniach swojego konta. Jeśli usuniesz swoje konto, firma może zachować niektóre z tych informacji do wykorzystania w przyszłości, w tym do obliczenia liczby kont klientów, które zostały dezaktywowane, chyba że poinstruujesz nas inaczej. Firma korzysta z narzędzi do zarządzania relacjami z klientami (zwanych łącznie „CRM”), aby jej pracownicy wewnętrzni mogli szybko przekazywać informacje o zamówieniach innym pracownikom firmy, na przykład sprzedawcy przekazujące adres wysyłkowy specjalistom ds. realizacji zamówienia w celu sfinalizowania zamówienia. CRM nie otrzymują kopii Twojego profilu klienta, chyba że oprogramowanie CRM jest używane przez Firmę do zarządzania profilami klientów i szybkiego uzyskiwania do nich dostępu. CRM są stronami trzecimi w rozumieniu RODO.
 • Hasło, które tworzysz do swojego konta, nie jest znane Firmie ani nikomu innemu. Witryna korzysta z cyfrowych narzędzi bezpieczeństwa (zwanych łącznie „Usługami bezpieczeństwa”), które zapewniają system rozpoznawania, odrzucania i zapamiętywania hasła. Twoje hasło nie jest przechowywane przez Firmę. Te usługi bezpieczeństwa nie otrzymują żadnych informacji innych niż hasło w postaci zaszyfrowanej oraz adres e-mail, który podałeś w momencie tworzenia konta lub na który zmieniłeś ustawienia konta. Możesz zmienić swoje hasło lub ten adres e-mail w ustawieniach konta w dowolnym momencie. Jeśli usuniesz swoje konto, Twoje hasło zostanie utracone. Firma nie może udostępnić Ci hasła, chociaż Służba Bezpieczeństwa zapewnia narzędzia do zmiany i odzyskiwania hasła. Służby bezpieczeństwa są stroną trzecią w rozumieniu RODO.
 • Informacje, które wprowadzasz na stronie internetowej w momencie tworzenia zamówienia, są przechowywane przez Firmę i rozpowszechniane w określonych celach. Wprowadzone informacje o wysyłce zostaną przekazane firmie wysyłkowej wybranej do dostawy (zwane łącznie „Usługami wysyłkowymi”) w celu realizacji zamówienia. Może to obejmować wykorzystanie przez Spółkę i Usługi wysyłkowe do tworzenia etykiety wysyłkowej, pakowania przedmiotów do wysyłki i faktycznej dostawy. Firma może współpracować z kilkoma różnymi usługami wysyłkowymi, w tym z United States Postal Service, Federal Express i United Parcel Service. Informacje zbierane w momencie realizacji transakcji obejmują imię i nazwisko, adres i informacje dotyczące płatności. Usługi wysyłkowe są stronami trzecimi w rozumieniu RODO.
 • Twoje informacje dotyczące płatności są gromadzone przez Witrynę w zaszyfrowanej formie i przekazywane usługom handlowym Firmy (łącznie „Dostawcy usług handlowych”) w celu zabezpieczenia płatności między Tobą a Firmą. Dostawcy usług handlowych otrzymują jedynie informacje niezbędne do sprawdzenia, czy wszelkie płatności między Tobą a Firmą są autoryzowane. Dostawcy usług handlowców będą używać zaszyfrowanych narzędzi do komunikowania się z bankiem, dostawcą karty kredytowej, PayPal lub innymi kontami, których używasz do płacenia za zamówienia na rzecz Firmy. Informacje o Twojej karcie kredytowej lub inne informacje dotyczące płatności nie są przechowywane przez Firmę, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej. Firma nie przechowuje danych dotyczących numeru karty kredytowej ani innych informacji dotyczących płatności zgodnie z, z wyjątkiem tego, że jeśli Twój adres rozliczeniowy jest taki sam jak adres wysyłki i poinstruujesz Witrynę, aby wprowadziła ten sam adres rozliczeniowy, co Twój adres płatności, Witryna użyje zapisanego adresu wysyłki jako adresu rozliczeniowego.
  Dostawcy usług handlowych mogą otrzymywać żądania od Twojego banku, dostawcy kart kredytowych, PayPal lub innych dostawców usług płatniczych w celu weryfikacji Twoich transakcji. Dostawcy usług handlowych mogą zatem okresowo prosić Spółkę o potwierdzenie niektórych informacji o Twoim zamówieniu, które Firma dostarczy, jeśli Firma uzna, że ​​zamówienie zostało złożone przez Ciebie. Dostawcy usług handlowych są stronami trzecimi w rozumieniu RODO.
 • Spółka wykorzystuje pliki „cookies”. Pliki cookie to małe pliki, które przekazujesz swojej przeglądarce internetowej, aby Witryna mogła zapamiętać wybory i dane wprowadzone przez Ciebie z jednej strony internetowej na drugą w ramach Witryny. Na przykład, jeśli wybierzesz produkty do zamówienia, a następnie przejdziesz do kasy, Witryna użyje pliku cookie, aby upewnić się, że informacje ze stron katalogowych są dokładnie odbierane przez stronę kasy. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie z Witryny, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych informacji i zaprzestań korzystania z Witryny. Pliki cookie są dostarczane przez naszych hostów internetowych (zwanych łącznie „hostami internetowymi”). Hosty internetowe są stronami trzecimi w rozumieniu RODO.

Jakie dane nieosobowe zbieramy na Twój temat

 • Firma gromadzi pewne informacje nieosobowe na Twój temat. Przez „dane nieosobowe” rozumiemy informacje o Tobie, których nie można wykorzystać i które nie są przechowywane w sposób umożliwiający Twoją identyfikację.
 • Witryna będzie gromadzić informacje o Twojej lokalizacji na podstawie Twojego adresu IP. Adres IP jest niestatycznym identyfikatorem, który pozwala Spółce ogólnie wiedzieć, gdzie znajdują się jej użytkownicy. Adres IP nie jest tym samym, co adres fizyczny i nie jest taki sam jak adres wysyłki ani adres rozliczeniowy. Firma wykorzystuje Twój adres IP do celów wewnętrznych, takich jak wiedza, które kraje zapewniają określony odsetek jej użytkowników. Firma nie przekazuje Twojego adresu IP żadnej innej osobie. Firma nie weryfikuje Twojego adresu IP ani nie łączy go z Twoim adresem wysyłkowym lub rozliczeniowym w celu realizacji transakcji. Twoje IP nie jest i nie może być wykorzystywane przez Spółkę do osobistej identyfikacji. Usługodawca będzie również znał Twój adres IP w celu rejestrowania wizyt w Witrynie z Twojego adresu IP oraz w celu zapobiegania rozproszonym atakom typu „odmowa usługi”, które są destrukcyjnymi atakami na strony internetowe powodowanymi przez bardzo dużą liczbę (setki tysięcy lub więcej) niemal jednoczesnych wizyt w Witrynie.
 • Spółka gromadzi takie informacje, jak liczba użytkowników odwiedzających serwis w danym momencie, godziny, w których odwiedzający odwiedzają Serwis, jak długo użytkownicy korzystają z serwisu, jakie strony odwiedzają, jakie produkty zamawiają i jakie inne czynności, które podejmują na stronie. Informacje te są gromadzone przez Witrynę i dostarczane w anonimowej formie dostawcom analityki danych Spółki (łącznie „Dostawcy analiz danych”). Firma wykorzystuje te informacje do śledzenia zaangażowania, ogólnego pochodzenia geograficznego i liczby zatrudnionych użytkowników. Informacje te są łączone w celu dostarczenia ogólnych informacji demograficznych o użytkownikach Witryny. Informacje te nie są i nie mogą być wykorzystywane do konkretnej identyfikacji użytkownika. Dostawcy danych analitycznych są stronami trzecimi w rozumieniu RODO.

Instrukcje dotyczące korzystania z prawa do polecenia nam zapomnienia informacji

 • RODO zapewnia ogólne „prawo do bycia zapomnianym”, co oznacza, że ​​masz prawo poinstruować nas, abyśmy usunęli wszelkie informacje, które Firma, Witryna lub jakakolwiek osoba trzecia gromadzi na Twój temat. Skontaktuj się z nami przez e-mail na adres info@RECMALabs.com , aby poinstruować nas, abyśmy zapomnieli o niektórych lub wszystkich informacjach, które Firma, Witryna lub jakakolwiek strona trzecia gromadzą na Twój temat.